آخرین نوشته ها

اتاق‌تکانی

اول : اتاق‌تکانی تابستانی : روز تعطیل جمعه ، صرف مرتب کردن اتاق شد. الان از خستگی دارم از پا در می‌آیم. خواستم روزنامه‌های سه چهار ماه اخیر را بندازم دور و به آرشیو هاردم اکتقا کنم ، دلم نیامد ، اول آنها را تصفیه کرد. بعد کتابخانه به هم ریخته‌ام را مرتب کردم ، […]

اینستاگرام ما را لطفا دنبال کنید!

پیشنهاد می‌کنیم