جابجایی اصلاح شده شریان‌های بزرگ

0

مشخصه این نوع بیماری مادرزادی عبارت است از وارونگی بطن‌ها و قرارگیری نادرست شریان‌های بزرگ (جابجایی نوع L). در این آنومالی، بطن راست آناتومیک در سمت چپ قرار دارد و خون اکسیژن‌دار را از دهلیز چپ دریافت می‌کند. خون به داخل آئورت که به سمت قدام جابجا شده است تخلیه می‌شود. بطن چپ آناتومیک در سمت راست قرار دارد و خون وریدی را از دهلیز راست دریافت می‌کند و سپس خون را به داخل شریان ریوی که به سمت عقب جابجا شده است تخلیه می‌کند. این بیماری معمولاً سیانوتیک نیست و به طور کلی ناشایع است و تنها ۵ درصد بیماری‌های مادرزادی قلب را تشکیل می‌دهد.

سیر بالینی بیمارانی که جابجایی اصلاح شده دارند به شدت دیگر آنومالی‌های داخل قلبی بستگی دارد. در صورت منفرد (ایزوله) بودن ضایعه، بسیاری از بیماران بدون هرگونه علامتی پا به سنین بزرگ‌سالی می‌گذارند. در برخی بیماران، بطن سیستمیک (یعنی بطن راست آناتومیک) دچار نارسایی می‌شود و احتقان ریوی ممکن است ایجاد شود. آنومالی‌های همراه عبارت‌اند از بلوک گرهVSD ، AV و آنومالی اپشتاین.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.