انواع مختلف بیماری‌های بینابینی ریه و مقایسه علایم و تفاوت‌های آنها در عکس سینه، بافت‌شناسی و یافته‌های آزمایشگاهی

0
تظاهرات بیماری بینابینی ریه
بیماری معاینه جسمانی عکس‌های پرتونگاری یافته‌های آزمایشگاهی بافت‌شناسی
پنوموکونیوزها

پنوموکونیوز کارگران زغال سنگ

آزبستور

ILD ناشی از سیلیس

مواجهه با بریلیوم

یافته‌های متغیر

سفارش طراحی سایت در کارلنسر با قیمت توافقی
خرید ساعت سونتو و لوازم جانبی ساعت Suunto

طبیعی

کراکل‌ها

چماقی شدن ناخن‌ها

ارتشاح منتشر رتیکولوندولار

ندول‌های بزرگ

کلسیفیکاسیون پوسته تخم مرغی در گره‌های لنفاوی ناف ریه

پلاک‌های پرده جنب

غیر اختصاصی به استثنای بریلیوم، آزمون ترانسفورماسیون (دگردیسی) لنفوسیت

الگوی انسدادی و/ تحدیدی آزمون‌های کارکرد ریه

فیبروز

زغال سنگ، رنگدانه آنتراکوتیک

سیلیس، التهاب بلورهای با شکست مضاعف، پروتئئینوز، آلوئولار

آزبستوز، مزوتلیوما

پنومونیت ازدیاد حساسیتی تب

سرفه

کراکل‌ها

ارتشاح‌های رتیکولوندولار که تشدید و تخفیف می‌یابند

فیبروز

رسوب سرمی در مقابل برخی پروتئین‌ها

الگوی تحدیدی و /یا انسدادی در آزمون‌های عملکرد ریوی

برونشیولیت انسدادی بدون گرانولوم

پنومونیت بینابینی پوسته ریزنده و آسیب منتشر حبابچه‌ها

ارتشاح‌های منتشر یا تکه تکه داخل حبابچه‌ای

فیبروزایدیوپاتیک ریه

DIP/RB- ILDF

 

 

UIP

AIP

NSIP

یافته‌های متغیر

طبیعی

کراکل‌ها

چماقی شدن انگشتان

طبیعی تا لانه زنبوری گسترده

ناهنهجاری‌ها معمولاً منتشر هستند

الگوی تحدیدی غیر اختصاصی در آزمون‌های عملکرد ریوی ماکروفاژها

 

 

تکه تکه، فیبروبلاست‌ها، فیبروز

تکه تکه، فیبروبلاست‌ها، بدون فیبروز

تکه تکه یا منتشر، التهاب بارز بینابینی، فیبروز

بیماری‌های عروقی کلان یافته‌های بیماری عروق کلاژن

کراکل‌ها

مالش جنبی (pleuralrub)

تراوش‌های جنبی

ارتشاح‌های بینابینی منتشر

ارتشاح‌های ندولار

در برخی موارد تشکیل حفره

یافته‌های سرولیک برخی بیماری‌ها

گاهی الگوی انسدادی، معمولاً الگوی تحدیدی در آزمون‌های عملکرد ریوی

التهاب بینابینی

واسکولیت

انسداد برونشیولی

پنومونی سازمان یابنده

فیبروز

 

ILD ناشی از دارو تب

کراکل‌ها

مالش جنبی

فیبروز

ارتشاح‌های مهاجر

ارتشاح‌های بینابینی منتشر

آدم ریه

الگوی تحدیدی در آزمون‌های عملکرد ریه

پادتن‌های صد RNP

ماکروفاژهای حبابچه‌ای همراه با اجسام تیغه‌ای در آمیودارون

التهاب بینابینی

فیبروز

ارتشاح ائوزینوفیلی

سارکوئیدوز تب

احساس کسالت

کاهش وزن

اریتم ندوزوم

لوپوس پرنیو و پلاک‌های پوستی

بزرگی غدد بزاقی و اشکی

التهاب عنبیه، یووئیت

کوریورتینیت

کارتوکونژونکتیویت

فلج اعصاب جمجمه‌ای

آرتریت

در برخی موارد رال یا خس‌خس (ویژ)

 

 

ارتشاح‌های رتیکولوندولار

ندول‌ها

آدنوپاتی ناف ریه‌ها

آدنوپاتی مدیاستن

فیبروز

در لاواژ برونکوآلوئولار

میزان لنفوسیت‌های T8 بیشتر از T4 است.

الگوی انسدادی و/ یا تحدیدی در آزمون‌های عملکرد ریه

افزایش ترانس آمینازها همراه با درگیری کبد

درذ برخی موارد هیپرکلسمی

گرانولوم غیر کازئیفیه همراه با سلول‌های ژانت (غول آسا) و منفی بودن رنگ‌آمیزی اسید فاست و رنگ‌آمیزی‌های قارچی

فیبروز

پرتو تابی کراکل‌ها

تب

ارتشاح‌های بینابینی کارتونی مرتبط با ناحیه پرتو تابی

در برخی موارد ارتشاح‌های منتشر

فیبروز

وجود ندارد حاد: آسیب آندوتلیای و سلول‌های مفرش کننده حبابچه‌ها

مزمن: فیبروز

گرانولوم ائوزینوفیلیک بدون علامت تا سرفه

تنگی نفس

درد قفسه سینه

خستگی

کاهش وزن

در برخی موارد تب

پنوموتوراکس خودبه خودی، ندول‌ها

ارتشاح‌های رتیکولوندولار

درگیری بیشتر در نواحی میانی و فوقانی ریه راست

نمای لانه زنبوری

پاک بودن زاویه کوستوفرنیک

وجود کیست‌ها و ندول‌ها در CT اسکن با قدرت تفکیک بالا

حجم‌های ریوی طبعی همراه با کاهش DLCO در رنگ‌آمیزی ایمونولوژیک OKT-6 (CD1) و S-100 مثبت می‌شود.

معدودی ائوزینوفیل

التهاب اطراف برونشیول

انباشته شدن ماکروفاژها در لومن برونشیول‌ها و فیبروز داخل لومن

لنفانژیولیومیوماتوز تنگی نفس

سرفه

درد قفسه سینه

کاهش صداهای تنفسی یا رال‌ها

هموپتیزی (خلط خونی)

آسیت

پنوموتوراکس خودبخودی

تراوش‌های جنب

ارتشاح‌های رتیکولوندولار

طرح ارزنی

نمای لانه زنبوری

پر هوایی

کیست‌های منتشر کوچک با دیواره نازک در CT اسکن با قدرت تفکیک بالا

الگوی انسدادی و /یا تحدیدی در آزمون‌های دعملکرد ریه

افوزیون‌های chylous پرده جنب

آسیت‌های chylous

در رنگ‌آمیزی ایمونولوژیک HMB-45 مثبت می‌شود

تکثیر غیر عادی سلول‌های عضلانی صاف در اطراف نوارهای برونکوواسکولار

برونشیولیت انسدادی همراه با پنومونی سازمان یابنده (BOOF) تب

لرز

احساس کسالت

خستگی

سرفه

تنگی نفس کوششی

کاهش وزن

ارتشاح‌های تکه‌ای در محیط ریه که گاهی حالت مهاجر دارند

اسکن CT: تراکم تکه‌ای، کدورت‌های شیشه مات، ندول‌های کوچک

الگوی انسدادی گاهی در افراد سیگاری الگوی انسدادی در آزمون‌های دعملکرد ریه توزیع تکه تکه در اطراف برونشیول

ماکروفاژهای کف آلود در فضاهای حبابچه‌ای، جوانه‌های بافت گرانولاسیون داخل لومن

CT = توموگرافی کامپیوتری

 

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.