عفونت های انگلی پوست : تشخیص و درمان

0

علت‌ها:

 • پدیکولوز (شپش): انتقال با تماس فیزیکی
 • گال (جرب): عفونت توسط مایت سارکوپتس اسکابیئی و از طریق تماس فردی منتقل می گردد، درون لایهٔ شاخی پوست تونل ایجاد کرده و تخمگذاری می کند.

تشخیص افتراقی عفونت انگلی پوست

 • درماتیت سبورئیک
 • درماتیت آتوپیک
 • لیکن سیمپلکس
 • اگزما
 • پیودرما
 • درماتیت هرپتی فرم
 • گزش حشرات
 • فولیکولیت
 • لاروهای مهاجر پوستی

اپیدمیولوژی

 • پدیکولوزیس سر در بچه های سن مدرسه و بالغین با بهداشت پایین شایع است. در نژاد آفریقایی آمریکایی نادر است.
 • جرب: در نواحی با بهداشت پایین دیده می شود بیماری بصورت اپیدمیک رخ می دهد در سیاهپوستان نادر است.

علایم و نشانه های عفونت انگلی پوست

 • شپش سر: خارش، وجود تخم شپش بر روی موها، پاپولهای اریتماتو و التهاب، پوسته ریزی
 • شپش بدن: خارش، پاپولهای پوسته دهنده و قرمز
 • شپش عانه: ممکن است ناحیهٔ ژنیتال، پاها، باسن یا صورت را گرفتار کند، ماکولهای آبی رنگ با عفونتهای شدید.
 • جرب: پاپولهای قرمز و پوسته دهنده بر روی ژنیتال، باسن، مچ، انگشتان، دست ها، آگزیلا یا ناف دیده می شود. تونل ها به صورت خطوطی با نقاط سیاه با طول ۱۵ – ۲ میلی متر دیده می شوند. به شدت خارش دار، بخصوص در طول شب

تشخیص عفونت انگلی پوست

 • پدیکولوز – شرح حال – دیدن تخم شپش بر روی مو و بدن
 • جرب – شرح حال – دیدن مایت و تخم درون نمونهٔ پوسته ها در زیر میکروسکوپ

درمان عفونت انگلی پوست

 • پدیکولوز: بهداشت مناسب و تمیز نگه داشتن لباس و پوششها

-کرم های کورتیکواستروئید و آنتی هیستامین برای رفع خارش

– شامپوی لیندان یا پرمترین – ۵ تا ۱۰ دقیقه

-درمان همه اعضای خانواده

– جدا کردن تخم شپش با شانه دندانه ریز

 • جرب

-بهداشت مناسب و تمیز نگهداشتن لباسها و پوششها

-کرم پرمترین ۵% از گردن تا انگشت شست پا.

– کورتیکواستروئید موضعی و آنتی هیستامین برای خارش

– درمان همهٔ اعضای خانواده

پیش آگهی / سیر بالینی

 • پدیکولوز: با تماس فردی بشدت قابل انتقال است. لباسهای مشترک و تماس جنسی نیز ممکن است باعث انتقال شود.
 • جرب: می تواند برای ماهها تا سالها باقی بماند بطور کلاسیک خارش ۷ ساله نامیده می شود.
 • ممکن است عفونت ثانویه باکتریال (زرد زخم) پیش بیاید.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.