پلی هیدرآمنیوس چیست؟ راههای درمان زیاد بودن آب دور جنین

0

گاهی پلی هیدرآمنیوس به شکل حاد ایجاد می‌شود و موجب زایمان زودرس و مشکل تنفسی برای مادر می‌گردد. پلی هیدرآمنیوس در بیشتر موارد مزمن است و با موارد زیر همراهی دارد:

 • هیدروپس جنین (ایمنی یا غیر ایمنی)
 • بارداری دوقلو
 • تریزومی ۱۸ یا ۲۱
 • آنومالی‌های مادرزادی
 • آننسفالی، هیدروسفالی و مننگومیلوسل
 • آترزی مری و دئودنوم
 • شکاف کام (cleft palate)
 • سندرم وردنیگ هوفمن
 • دیستروفی میوتونیک
 • سندرم بکویت وایدمن
 • دوقلوهای به هم چسبیده
 • شیلوتوراکس
 • مالفورماسیون کیستیک آدنوماتویید ریه
 • فتق دیافراگمی
 • گاستروشزی
 • تراتوم ساکرال
 • کوریوآنژیوم جفت

هیدروپس جنین با ادم، آسیت، هیپوآلبومینمیو نارسایی احتقانی قلب تظاهر پیدا می‌کند.

هیدروپس جنینی ایمنی به دلیل ناسازگاری Rh و گاهی در اثر ناسازگاری گروه‌های خونی فرعی ایجاد می‌شود ولی ناسازگاری ABO موجب هیدروپس جنین نمی‌شود. علل هیدروپس غیر ایمنی عبارتند از:

 • آریتمی جنین (تاکی کاردی سوپراونتریکولار، بلوک مادرزادی قلب)
 • آنمی جنین (سرکوب مغز استخوان با پاروویروس، همولیز غیر ایمنی یا انتقال خون بین دوقلوها)
 • مالفورماسیون مادرزادی شدید
 • عفونت‌های داخل رحمی
 • نوروبلاستوم مادرزادی
 • خطاهای مادرزادی متابولیسم (بیماری‌های ذخیره‌ای)
 • هپاتیت جنینی
 • سندرم نفروتیک
 • لنفانژکتازی ریوی

برای توجیه و به خاطر سپردن برخی از علل پلی هیدرآمنیوس، توجه داشته باشید که مایع آمنیوتیک از ادرار جنین منشأ می‌گیرد و در روده و ریه جذب می‌شود.

دیابت در مادر موجب هیپرگلیسمی در جنین می‌شود و هیپرگلیسمی موجب افزایش حجم ادرار می‌گردد، البته توجه داشته باشید که آترزی دئودنوم و نقایص لوله عصبی در جنین مادر دیابتی شایع‌تر است و گاهی علت پلی هیدرآمنیوس می‌باشد.

تریزومی ۱۸ و ۲۱ با آنومالی‌های گوارشی مانند آترزی دئودنوم همراهی دارد.

آنسفالی، هیدروسفالی و مننگومیلوسل موجب کاهش بلع مایع آمنیوتیک توسط جنین می‌شوند. آترزی مری و دئودنوم و شکاف کام نیز موجب اختلال در بلع می‌گردند. حرکات جنین به بلع مایع آمنیوتیک کمک می‌کند، بنابراین کاهش حرکات جنین به دلایلی مانند سندرم وردنیگ هوفمن یا دیستروفی میوتونیک موجب پلی هیدرآمنیوس می‌شود. دیستروفی میوتونیک در جنین و نوزاد موجب هیپوتونی می‌گردد.

شیلوتوراکس جذب مایع از ریه را کاهش می‌دهد.

فتق دیافراگماتیک مادرزادی موجب اختلال بلع جنین می‌شود.

در بیشتر موارد علتی برای پلی هیدرآمنیوس یافت نمی‌شود.

در پلی هیدرآمنیوس شدید اقدامات زیر کمک‌کننده است:

 • استراحت در بستر
 • مصرف ایندومتاسین
 • آمنیوسنتز متوالی (serial amniocentesis)
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.