منظور از عصر حجر چیست؟

0

عصر حجر احتمالا سه میلیون سال پیش آغاز شده و با ورود انسان به عصر برتر در پنج هزار سال پیش خاتمه یافته است. در این دوره انسان ابزار‌هایی از سنگ می‌ساخت و از آن‌ها به منظور‌های مختلف استفاده می‌کرد. به همین جهت این دوره را عصر حجریا دوران سنگ نامیده‌اند. عصر حجر با آغاز عصر فلز، یعنی دوره‌ای که انسان شروع به استفاده از فلز کرد، پایان یافت.

عصر حجر به سه دوره قدیم یا پالئولیتیک، می‌انه یا مزولیتیک، و جدید یا نئولیتیک تقسیم می‌شود. عصر حجر قدیم یا پالئولیتیک با پیدایش نخستین انسان نما‌ها آغاز می‌شود. انسان این دوره، غذای خود را از طریق شکار به دست می‌آورد و ابزار‌هایش را معمولا از تراشه سنگ‌ها می‌ساخت. قدیمی‌ترین ابزار سنگی به دست آمده از این دوره به ۲۵۰۰۰۰۰  سال پیش تعلق دارد. انسان نما‌ها علاوه بر سنگ از چوب و استخوان نیز برای ساختن ابزار استفاده می‌کردند. دوره پالئولیتیک تقریبا ده هزار سال پیش به پایان رسید. انسان در انتهای این دوره، هنر نقاشی روی دیوار غار‌ها را آموخت و شروع به ساختن مجسمه‌های گلی کرد.

دوره عصر حجر می‌انه یا مزولیتیک در شمال غربی اروپا تقریبا از هشت هزار سال پیش از میلاد آغاز می‌شود و در سال ۲۷۰۰ پیش از میلاد خاتمه می‌یابد. در این دوره، انسان بزار‌های سنگی ظریفتری می‌ساخت. انسان دوره مزولیتیک همچنان از طریق شکار زندگی می‌کرد و از تراشه سنگ‌ها برای خود سلاح می‌ساخت.

در طول دوره عصر حجر جدید یا نئولیتیک ساخت ظروف سفالی آغاز شد. یکی از بزرگترین تحولات این دوره تولید غذاست. انسان پیش از این دوره، همواره غذای خود را از طبیعت جمع‌آوری می‌کرد و هرگز به تولید آن نمی‌پرداخت. در صورتی که در دوره نئولیتیک با آموختن کشاورزی و دامداری شروع به تولید غذا کرد. با آغاز کشاورزی، نخستین روستا‌ها ساخته شدند. دورہ نئولیتیک در خاورمیانه در نه هزار سال پیش از میلاد آغاز شد. ابزار‌های سنگی‌ای دوره بسیار ظریف‌تر از ابزار‌های دو دوره قبل است. به علاوه، این ابزار‌ها به خوبی صیقل داده می‌شدند.

زمانی که اروپاییان قاره آمریکا را کشف کردند، سرخپوستان آمریکا در دوره نئولیتیک بودند. برخی از قبایل ساکن در استرالیا و گینه نو هنوز در عصر حجر به سر می‌برند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.