هوا از چه گازهایی تشکیل شده است؟

0

هوا در همه جا در اطراف ما وجود دارد. هر شکاف، حفره و فضائی که هنوز از چیز دیگری پر نشده است از هوا پر است. هر مرتبه که نفس می‌کشید، ریه‌های شما از هوا پر می‌شوند.

اگرچه نمی‌توانید هوا را ببینید، آنرا به چشید و لمس نمائید (مگر اینکه باد بوزد) با وجود این هوا خود «چیزی» است. هوا چیزی است که دانشمندان آنرا ماده می‌نامند. ماده می‌تواند جامد، مایع یا بخار باشد و ماده‌ای که «هوا» خوانده می‌شود همیشه بصورت بخار است. و در حقیقت هوا از گاز‌های معینی ترکیب شده است، دو نوع از این گاز‌ها نیتروژن (ازت) و اکسیژن ۹۹ درصد هوا را تشکیل می‌دهند. این دو گاز پیوسته دارای نسبت تقریبی ۷۸ درصد ازت و در حدود ۲۱ درصد اکسیژن هستند. مقدار کمی هم «اکسید کربن در هوا یافت می‌شود که بوسیله موجودات زنده در طبیعت، ‌بان اضافه می‌گردد. یک درصد باقیمانده را هم گاز‌های نادری از قبیل آرگون، نئون، هلیوم، کریپتون و گزنون تشکیل می‌دهند.

اقیانوس پهناور هوا تا فواصل صد‌ها میل در بالای سطح کره زمین گسترش یافته است. چون هوا چیزی است که وجود خارجی دارد، بنابراین نیروی جاذبه آنرا گرفته یا به طرف زمین جذب می‌کند. بدین ترتیب هوا دارای وزن بوده و وزن آن تولید فشار می‌کند. هوا بر روی تمام بدن شما از هر جهت فشار وارد می‌آورد، بطوریکه حتی اگر در ته دریا هم باشید آب روی بدن شما فشار می‌اورد

اگر شما از کوهی مرتفع بالا بروید یا با هواپیما پرواز کنید هوای کمتری بالای سر شما خواهد بود و بنابراین به نسبتی که بالا می‌روید، فشار هوا کمتر می‌شود. چنانچه در حدود هشت میل صعود کنید، فشار هوا در آن ارتفاع فقط یک هشتم فشار در سطح دریا می‌باشد و در ارتفاع ۹۲ میلی کره زمین تقریبا دیگر فشاری وجود ندارد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.