انواع صور فلکی کدامند؟

0

هنگامی که به ستارگان نگاه می‌کنید، به نظر می‌رسد که می‌توانید آن‌ها را به کل مربع، حروف و سایر اشکال مشابه ترسیم کنید.

در گذشته مردم تقریباً در سراسر دنیا، این کار را انجام می‌دادند و هنگام مشاهده گروهی از ستارگان، برای آن‌ها نام‌هایی انتخاب می‌کردند. البته انتخاب نام، متناسب با شکلی که انسان پیدا می‌کند، کار ساده‌ای نیست. بنابراین نباید انتظار داشت که صور فلکی واقعاً با اسامی پیشنهادی باشند.

اخترشناسان یونانی ۴۸ صورت فلکی را ثبت کرده و از آن پس، بیش از ۴۰ تای آن‌ها نامگذاری شده‌اند. بنابراین در کل ۸۸ صورت فلکی در آسمان داریم.

البته همه صور فلکی را از هر ناحیه زمین نمی‌توان دید. تعدادی از آن‌ها در آسمان نیمکره جنوبی قرار داشته و تعدادی دیگر فقط در جنوب خط استوا قابل رؤیت می‌باشند.

از آنجائی که زمین به دور خورشید می‌گردد، گروهی از ستارگان جدید، بالای خط افق ظاهر می‌شوند. صورت فلکی قطبی که به نظر می‌رسد به دور ستاره شمال می‌چرخند، در تمام مدت سال دیده می‌شوند. بعلاوه، تعدادی از صور فلکی فقط در زمستان، بهار، تابستان با پائیز ظاهر می‌شوند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.