چه فیلم هایی شبیه فیلم Interstellar (2014) هستند؟

0

فیلم The Martian (2015)

فیلم Arrival (2016)

فیلم Contact (1997)

فیلم Moon (2009)

فیلم Oblivion (2013)

فیلم ۲۰۰۱: A Space Odyssey (1968)

فیلم Europa Report (2013)

فیلم Ad Astra (2019)

فیلم Inception (2010)

فیلم Gravity (2013)

فیلم Sunshine (2007)

فیلم Prometheus (2012)

فیلم Passengers (2016)

فیلم Cloud Atlas (2012)

فیلمSolaris (2002)

فیلم Elysium (2013)

فیلم Stargate (1994)

فیلم The Fifth Element (1997)

فیلم The Fountain (2006)

فیلم The Black Hole (1979)

فیلم Gattaca (1997)

فیلم Lost in Space (2018)

فیلم Star Trek (2009)

فیلم Battlestar Galactica (2003)

فیلم Armageddon (1998)

فیلم A.I. Artificial Intelligence (2001)

فیلمMission to Mars (2000)

فیلم Close Encounters of the Third Kind (1977)

فیلم Edge of Tomorrow (2014)

فیلم The Abyss (1989)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.