مرور رده

medicine

سردرد کلاستر یا خوشه‌ای چگونه سردردی است و چطور تشخیص داده می‌شود؟

سردرد کلاستر (Cluster headache) در مردان شایع‌تر است، اغلب در ۲۰ تا ۴۰ سالگی روی می‌دهد و اسامی دیگر آن عبارتند از: Paroxysmal nocturnal cephalalgia Migrainous neuralgia Histamine cephalgia (Horton headache) سردرد کلاستر یک طرفه…

سردرد تنشن یا سردرد ناشی از تنش چیست؟

سردرد تنشن (Tension headache) شایع‌ترین سردرد اولیه است و در خانم‌ها شایع‌تر می‌باشد. این سردرد در هر سنی ممکن است دیده شود، ولی در میانسالی شیوع بیشتری دارد. سردرد تنشن معمولا دوطرفه است و در ناحیه اکسی پیتال، تمپورال، فرونتال یا به صورت…

میگرن: تشخیص و درمان و نکاتی در مورد این نوع سردرد

پاتوفیزیولوژی سردرد به دلیل کشیده شدن (Traction)، جابجا شدن (Displacement)، اتساع (Distention) یا التهاب ساختمان‌های حساس به درد در سر یا گردن ایجاد می‌شود. درگیری استخوان جمجمه، بیشتر قسمت‌های دورا و بیشتر نواحی پارانشیم مغزی به تنهایی…