داروی مناسب فشار خون در بیماران دچار مشکلات عروق خونرسان قلب

0

هیپرتانسیون در بیمار مبتلا به بیماری شریان کرونر

در بیمار مبتلا به بیماری شریان کرونر، برای کم کردن نیاز قلب به اکسیژن باید رژیم درمانی ضدفشار خون بتواند BP را کاهش دهد بدون آنکه باعث تاکیکاردی رفلکسی شود. به همین دلیل، اغلب یک بتابلوکر همراه با یک CCB دی هیدروپریدینی تجویز می‌گردد.

بتابلوکرها برای بیماران با سابقه MI و برای اکثر بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تجویز می‌شوند. از مهار کننده‌های ACE برای تقریباً تمام بیماران مبتلا به اختلال عملکرد سیستول باطنی استفاده می‌شود و ممکن است استفاده از آنها برای موارد بعد از MI حتی در غیاب اختلال عملکرد بطنی مدنظر قرار گیرد.

در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر پایدار (Stable)، نشان داده شده است که تجویز مهار کننده‌های ACE برای بیماران با خطر قلبی – عروقی متوسط اثر محافظتی دارد، امَا این اثر در بیماران با خطر قلبی – عروقی کمتر وجود ندارد.

 

 

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.