قابل دانلود شدن اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مورد یوفوها!

0

شیء ناشناس پرنده Unidentified flying object یا یوفو اصطلاحای است که از ابتدای ۱۹۵۰ مرسوم شد و به هر شی‌ء رویت شده در آسمان گفته می‌شود که احتمال می‌رود مربوط به موجودات هوشمند فرازمینی باشد و در وهله اول نمی‌توان آن را به فعالیت‌های هوایی انسان یا پدیده جوی یا ستاره‌شناسی نسبت داد.

آرزوی دیرین خیلی‌ها این بوده که سرانجام بتوانند موجودات هوشمند فرازمینی پیدا کنند و با آنها ارتباط برقرار کنند. این آرزو تا به حدی بوده که در مواردی منجر به تبدیل آرزو به شیادی و اخبار کاذب هم شده، اما همچنان خیلی‌ها بر این باورند که دولت‌ها همه اطلاعاتی را که در زمینه یوفوها دارند، منتشر نمی‌کنند.

طبق قانون FOIA یا قانون آزادی دسترسی به اطلاعات، دولت و سازمان‌های آمریکایی باید شهروندان را در جریان همه اطلاعات قرار بدهند. اما خب، تا برخی از اسناد از حالت طبقه‌بندی دربیاند ، سال‌های طول می‌کشد.

یکی از آدم‌ها فعال در زمینه آزادسازی اسناد مربوط به یوفوها جان گرین‌والد است، اما به تازگی محتویات سی‌دی‌ای که سازمان CIA‌از دهه ۱۹۸۰ آزاد کرده را به دست آورده و چند ماه روی آنها کار کرده و آنها را تبدیل به PDFهای قابل جستجو کرده است.

اسناد آزاد شده و قابل دسترسی برای عموم شامل ۲۷۸۰ صفحه است.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.