آیا ممکن است اثر انگشت دو فرد، یکسان باشد؟

0

اگر در دنیا منحصرا چیزی برای یک فرد باشد، اثر انگشت اوست. حال ببینیم اثر انگشت چیست؟ و چه چیز باعث می‌شود اثر انگشت افراد مختلف با هم تفاوت داشته باشد؟

در ابتدا باید گفت، پوست از دو لایه تشکیل شده است. یک لایه ضخیم‌تر بوده که پوست حقیقی نام دارد و در روی آن یک غشاء نازک بنام پوست بیرونی یا اپیدرم قرار دارد. در جانوران خونسرد، این لایه بصورت یکنواخت بر روی پوست حقیقی قرار گرفته و برجستگی‌هایی برای انگشت‌نگاری وجود ندارد. ولی در پستانداران، این دو لایه کاملا به هم نزدیک بوده و به پائین: پوست حقیقی، در محل برخورد به لایه بالا: اپیدرم، به آن متصل شده است. بعضی از نسوج لایه پائین، بطرف بالا برجستگی پیدا کرده و لایه بالا بر روی این برجستگی‌ها قرار گرفته است، بطوریکه این دو لایه بصورت ثابت و بدقت به هم متصل شده‌اند.

در میان جانوران رده پائین‌تر، این خطوط برجسته بطور تصادفی پراکنده شده‌اند و هیچ شکل معینی وجود ندارد. در بین می‌مون‌ها، این خطوط برجسته بصورت ردیف‌هایی قرار گرفته‌اند، بطوریکه برجستگی‌های لایه بالاتر پوست، ردیف‌های موازی را تشکیل می‌دهند، ولی از آنجائی که تمام می‌مون‌ها دارای این ردیف‌های موازی هستند، اثر انگشت آن‌ها خیلی شبیه هم می‌باشد.

اما در انسان: خطوط برجسته، الگو‌های معینی را تشکیل می‌دهند. در حقیقت، روش طبقه‌بندی اثر انگشت انسان با مطالعه این الگو‌ها کامل شده است. شخصی انگلیسی بنام «Sir Edward Henry»، روش دسته‌بندی اثر انگشت را تکمیل نمود. این روش پایه و اساس روش متخصصین امروزی در تمام دنیا گردید.

براساس این روش، تمام خطوط برجسته انگشتان انسان را می‌توان بصورت زیر تقسیم نمود:

۱- اثر انگشتانی که شکلی حلقوی دارند.

۲- اثر انگشتانی که بصورت حلقه‌های متحد المرکز می‌باشند.

۳- اثر انگشتانی که بشکل حلقه‌های مضاعف هستند.

۴ – اثر انگشتانی که شکل کمان با قوسی دارند

. ۵- اثر انگشتانی که شبیه قوس‌های خیمه‌ای شکلند

۶ – اثر انگشتانی که شبیه مارپیچی دارند.

۷- اثر انگشتانی که شکل مشخصی ندارند.

اگر انگشت خود را بر روی یک پنبه آغشته به جوهر فشار داده و سپس بر روی صفحه کاغذ بگذارید، بعضی از این اشکال را خواهید دید. بوسیله شمارش برجستگی‌های مابین نقاط ثابت در شکل، می‌توان هر یک از ده انگشت را در گروه معینی دسته‌بندی نمود. سپس می‌توان ده انگشت را بعنوان واحدی برای دسته‌بندی اثر انگشت فرد در نظر گرفت. احتمال اینکه دو شخص اثر انگشتشان مشترک باشد: یک در بیست و چهار میلیون است.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.