آخرین نوشته ها

ائوزینوفل ، بازوفیل و مونوسیت چه سلول‌هایی هستند و چه کاری در بدن می‌کنند؟

ائوزینوفیل‌ها و بازوفیل‌ها ائوزینوفیل‌ها و بازوفیل‌ها در مغز استخوان از پیش‌سازهای میلوئید در مغز استخوان به وجود می‌آیند و این سلول‌ها به سرعت مغز استخوان را ترک کرده وارد خون و از آنجا وارد بافت‌های محیطی می‌شوند و در ایجاد واکنش‌های التهابی و آلرژیک دخالت می‌کنند. سلول‌های مزبور همچون نوتروفیل‌ها واجد گرانول‌های ثانویه مختص به […]

نوتروفیل چیست؟ کار آن در بدن چیست؟

لوکوسیت‌ها دفاع اصلی در مقابل عفونت باکتریایی را فراهم می‌کنند. مونوسیت‌ها و گرانولوسیت‌ها سلول‌های فاگوسیتی هستند که قادراند باکتری‌ها را ببلعند و با تولید مواد واسطه واکنشی آنها را منهدم کنند. مونوسیت‌ها همچنین مواد واسطه التهابی آزاد می‌کنند که سبب افزایش فعالیت لنفوسیت‌ها می‌شوند. کار، ساختمان و نمو گرانولوسیت طبیعی نوتروفیل‌ها نوتروفیل‌ها (لکوسیت‌های پلی مورفونوکلئر) […]

تالاسمی چه بیماری‌ای است؟ بتا تالاسمی با آلفا تالاسمی چه تفاوتی دارد؟ تشخیص و درمان آن

تالاسمی سندرم‌های تالاسمی گروه ناهمگونی از اختلالات هستند که با کاهش یا فقدان تولید زنجیره‌های گلوبین آلفا یا بتا همراه‌اند. سندرم‌های تالاسمی شدید با کم‌خونی همولیتیک شدید همراه هستند و در اوایل کودکی تشخیص داده می‌شوند. اما، اشکال خفیف تالاسمی مینور اغلب کم‌خونی میکروسیتی خفیفی ایجاد می‌کنند و یا فاقد شواهدی از همولیز هستند. این […]

بیماری سلول داسی شکل چیست؟ علائم بالینی و شیوه تشخیص و درمان آن

هموگلوبینوپاتی‌ها هموگلوبینوپاتی‌ها جهش‌هایی هستند که منجر به تولید هموگلوبین غیرطبیعی از لحاظ کیفی و یا کمی می‌شوند. شایع‌ترین این موارد سندرم‌های داسی شکل و تالاسمی هستند که همچون کمبود G6PD در مناطقی که مالاریا به‌صورت آندمیک وجود دارد پدید آمده‌اند. بیماری سلول داسی شکل (SCD) بیماری سلول داسی شکل شایع‌ترین سندرم داسی شکل است و […]

بیماری فاویسم یا G6PD چیست؟

کم‌خونی‌های همولیتیک ناشی از اختلالات آنزیم‌های اریتروسیتی کمبود گلوکز -۶- فسفات دهیدروژناز گلوکز -۶- فسفات دهیدروژناز (G6PD) آنزیمی است که در مسیر شنت هگزوز مونو فسفات اهمیت اساسی دارد؛ شنت هگزوز مونوفسفات برای حفظ ذخایر داخلی سلولی گلوتاتیون احیاء شده به‌ منظور محافظت اریتروسیت‌ها در مقابل اکسیداسیون غشاء و اکسیداسیون هموگلوبین اهمیت اساسی دارد. ژن […]

اسفروسیتوز ارثی – هموگلوبینوری حمله‌ای شبانه : کم خونی‌های همولیتیک ناشی از اختلالات غشای اریتروسیت

کم خونی‌های همولیتیک ناشی از اختلالات غشای اریتروسیت ناهنجاری‌های ارثی غشا اسفروسیتوز ارثی (HS) براثر گروه ناهمگونی از ناهنجاری‌های مادرزادی پروتئین‌های اسکلت سلولی اریتروسیت ایجاد می‌شود. در اکثر بیماران جهش‌های ارثی غالب در اسپکترین یا آنکیرین وجود دارد. مشخصات اسفروسیتوز ارثی عبارت‌اند از کم‌خونی همولیتیک، بزرگی طحال و اسفروسیت‌های مشخص در خون محیطی. اسفروسیت‌ها نتیجهٔ […]

کم‌خونی همولیتیک چیست؟ نحوه تشخیص و درمان آن

ارزیابی کم‌خونی همراه با رتیکولوسیتوز بالا بودن شمار رتیکولوسیت ها در بیمار مبتلا به کم‌خونی، علامت پاسخ جبرانی مغز استخوان طبیعی به از بین‌رفتن زودرس اریتروسیت‌ها است. همولیز به تخریب زودرس گویچه‌های قرمز خون در دستگاه رتیکولواندوتلیال (همولیز بیرونی) یا عروق خونی (همولیز درونی) اطلاق می‌شود. تنها حالت دیگری که کم‌خونی همراه با رتیکولوسیتوز ایجاد […]

کم‌خونی بیماری مزمن چیست؟

ارزیابی کم‌خونی نرموسیتی فهرست تشخیص‌های افتراقی کم‌خونی نرموسیتی که همراه با کمبود تولید می‌باشد، طولانی است. اکثر کمبودهای تغذیه‌ای که به طور کلاسیک باعث ایجاد میکروسیتوز یا ماکروسیتوز می‌شوند با کم‌خونی نرموسیتی آغاز می‌شوند. کمبودهای تغذیه‌ای مرکب نیز ممکن است سبب طبیعی شدن MCV شوند. سنجش اریتروپویتین ممکن است در تشخیص کم‌خونی نرموسیتی مفید باشد. […]

کم‌خونی مگالوبلاستیک یا کم‌خونی ناشی از کمبود ویتامین B12 یا فولات چیست و راه تشخیص و درمان آن کدام است؟

ارزیابی کم‌خونی ماکروسیتی دو گروه از کم‌خونی‌های ماکروسیتی همراه با کمبود تولید شناسایی شده‌اند. کم‌خونی مگالوبلاستیک براثر نارسایی تولید DNA ایجاد می‌شود موجب عدم همزمانی بین بلوغ هسته و سیتوپلاسم در سلول‌های خون‌ساز می‌شود. کم‌خونی‌های ماکروسیتی غیرمگالوبلاستیک معمولاً براثر ناهنجاریهای غشایی ناشی از اختلال متابولیسم کلسترول به‌وجود می‌آیند که اختلال مزبور اغلب در بیماری پیشرفته […]

کم‌خونی فقر آهن چطور ایجاد می‌شود؟ شیوه تشخیص و درمان آن

ارزیابی کم‌خونی هیپوپرولیفراتیو ارزیابی کم‌خونی میکروسیتی رئوس تشخیص افتراقی کم‌خونی میکروسیتی در جدول زیر ذکر شده است. میکروسیتوز و هیپوکرومی علایم مشخصه کم‌خونی‌های ناشی از نقائص تولید هموگلوبین هستند. این اختلال ممکن است مربوط به نارسایی تولید هِم (heme) یا ناهنجاری‌های تولید گلوبین باشد. علت اصلی کم‌خونی میکروسیتی، فقر آهن است که در این حالت […]

علائم و نشانه‌های کم‌خونی و راه بررسی نوع کم‌خونی

نحوه برخورد بالینی با کم‌خونی کم‌خونی به کاهش تودهٔ گویچه‌های قرمز اطلاق می‌شود و نشانه مهمی از بیماری تلقی می‌شود. کم‌خونی ممکن است بازتاب کاهش تولید اریتروسیت (بر اثر نقایص تغذیه‌ای، بیماری خونی اولیه یا در پاسخ به بیماری سیستمیک) باشد. از سوی دیگر، کم‌خونی ممکن است ناشی از دست دادن خون افزایش تخریب سلولی […]

فیزیولوژی و کارکرد گویچه قرمز طبیعی

گویچه قرمز خون اکسیژن را به تمامی نسوج بدن تحویل می‌دهد و دی‌اکسیدکربن را از بافت به ریه‌ها انتقال می‌دهد تا در آنجا دفع شود. اریتروسیت به نحو منحصر به فردی با این وظیفه انطباق یافته است. این سلول به شکل یک قرص مقعرالطرفین است که این شکل خاص، سطح مقطع غشای آن را برای […]

لوسمی لنفوبلاستیک حاد یا ALL چیست؟ شیوه‌های تشخیص و درمان آن

لوسمی لنفوبلاستیک حاد سبب‌شناسی و پاتوژنز ALL، نئوپلاسم لنفوسیت‌های نابالغی است که نشانگرهای رده‌های سلولی B یا T را دارند. نظام طبقه‌بندی قبلی FAB، ALL را براساس مورفولوژی سلول‌ها به سه زیرگروه تقسیم می‌کرد (L1، L2 و L3). اخیراً سیستم WHO این بیماری را به صورت ALL با پیش‌ساز B یا T، برساس آنتی‌ژن‌های سطح […]